[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: پزشکی
قلب و عروق:
خون و سرطان بالغین:
1 دكتر مجید سلامی
بیماری های ریه:
2 دكتر مهسا موسوی
بیماری های عفونی و گرمسیری:
3 دكتر محمدرضا تقوی
بیهوشی:
4 دكتر مصطفی خالقی پور
گوارش بالغین:
5 دكتر سید مهدی پاکدامن شهری
6 دكتر الهام مختاری امیر مجدی
ژنتیک پزشکی:
7 دكتر رضا ابراهیم زاده وصال
طب نوزادی و پیرامون تولد:
8 دكتر رضا بهمدی
:: پیراپزشکی
اتاق عمل:
9 خانم سیده معصومه سعادتی پاچه کناری | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | فعاليت هاي اجرايي
10 آقاي علی کاوسی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعاليت هاي اجرايي | داوري مقالات در مجلات علمي
11 آقاي غلامرضا محمدی
12 آقاي وحید معینی
هوشبری:
13 علی موحدی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت هاي اجرايي
فوریت های پزشکی:
14 خانم اقدس سعادتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | فعاليت هاي اجرايي
:: علوم پایه
علوم پایه:
15 دكتر اباصلت برجی
16 دكتر اعظم رضائی فریمانی
17 نفیسه سبحانی | مقالات ارايه شده | داوري مقالات در مجلات علمي
18 سعید سمرقندیان | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
19 حسن مهراد مجد
20 دكتر حسن مهراد مجد
21 سید رضا میرحافظ
:: پرستاری
پرستاری:
22 آقاي مهدی بکائیان
23 خانم عاطفه دهنو علیان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت هاي اجرايي
24 خانم سارا شیردل زاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي
25 خانم بتول علیزاده تقی آباد
26 حسن قدسی | توصيف مختصر
27 آقاي میثم نعمتی خواه
28 سید مجید وفایی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعاليت هاي اجرايي | گزارش هاي علمي - تخصصي | داوري مقالات در مجلات علمي
:: علوم و صنایع غذایی
علوم و صنایع غذایی:
:: بهداشت
بهداشت حرفه ای:
29 آقاي محمد باقر دلخوش
30 خانم سمیه رحیمی مقدم
بهداشت عمومی:
31 خانم مریم دلاوری هروی
32 آقاي علی غلامی
33 خانم سارا قدوسی مقدم
34 خانم ملیحه نوری سیستانی
35 خانم الهام هوشمند
بهداشت محیط:
36 دكتر صفورا جوان
37 آقاي علی اکبر محمدی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | فعاليت هاي اجرايي | داوري مقالات در مجلات علمي
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
38 فریبا اسدی
39 فهیمه حاج
40 فاطمه راشدی
41 محمد اسماعیل رحیمی
42 معصومه سعادتی | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز
43 سمانه طبایی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | عضويت در شوراي نويسندگان | انتقال دانش به جامعه | فعاليت هاي اجرايي | داوري مقالات در مجلات علمي
44 وحید معینی قمچینی
45 فاطمه سادات موسوی
46 مصطفی مومنی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | فعاليت هاي اجرايي | داوري مقالات در مجلات علمي
47 اسماعیل یعقوبی عسگراباد
سامانه مدیریت طرح های پژوهشی Research NUMS
Persian site map - English site map - Created in 0.38 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3977