[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: اعضا - سعید سمرقندیان ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید سمرقندیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی اثرات محافظتی کروستین((crocetine بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکز سعيد سمرقنديان دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشگده بوعلی تکمیل شده -
2 بررسي اثر عصاره الکلی گیاه کاسنی وحشی بر تنظیم گلوکز، سطوح چربیهای خون و پارامتر های اکسیداتیو استرس در رت های دیابتی سعيد سمرقنديان - اباصلت برجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی تکمیل شده -
3 بررسی اثرات پیشگیرانه سافرانال بر صدمات اکسیداتیو مغزی در رتهای نر مسن سعيد سمرقنديان - اباصلت برجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی تکمیل شده -
4 بررسی شاخص های استرس اکسیداتیو در مایع لاواژ برونکوآلوئولار و بافت ریه جهت ارزیابی اثرات پیشگیرانه سافرانال بر دیسترس تنفسی در موش صحرایی دیابتی نر سعيد سمرقنديان - اباصلت برجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
5 بررسي شناسایی و نقش مسیر های کاسپیز، باکس، بی سی ال-2 در القاء آپوپتوز بوسیله کریزین در رده سلولهای سرطاني اپيتليال آلوئولی ریهCell Line A549 سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
6 بررسي اثر عصاره آبی زعفران بر روی تنظیم گلوکز، سطوح چربیهای خون و پارامتر های اکسیداتیو استرس درمدل حیوانی دیابت آنسفالوپاتی سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی تکمیل شده -
7 بررسي اثرات ضد تومری سافرانال بر رشد رده سلولهای سرطاني نروبلاستوما ( (N2A Cell Line سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
8 بررسي اثرات ضد تکثیری و ایجاد مرگ پيش بيني شده سلولي عصاره الکلی ریزوم آلپینیا گالانگادر سلولهای سرطانی پستان (MCF-7 ) سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
9 اثردرمان با مورفین بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در با فت کبد موش صحرایی سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
10 بررسی و تعیین مکانیسم های دخیل در ضد دردی کریزین توسط تست فرمالین در رت های نر سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
11 بررسی شناخت مکانیسمهای اثر آنتاگونيست قوي گيرنده کاپا (بوپرنورفین) در کبد رت های نر در سنین متفاوت سعيد سمرقنديان - اباصلت برجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
:: ::
سامانه مدیریت طرح های پژوهشی Research NUMS
Persian site map - English site map - Created in 0.26 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 3977