[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: اعضا - سیده معصومه سعادتی پاچه کناری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سیده معصومه سعادتی پاچه کناری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی نیازهای برآورده نشده و ارتباط آن با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرهای مشهد، نیشابور و سبزوار در سال 94 الهه رمضانزاده- سید معصومه سعادتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور-مشهد- سبزوار در حال اجرا 94
2 بررسی تاثیرآموزش مهارت های مقابله ای بر اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور سید معصومه سعادتی.الهه رمضانزاده. علی کاووسی دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور در حال اجرا 94
3 بررسی فرهنگ بیمارستان سازماني بر اساس الگوی دنیسون سید معصومه سعادتی, اقدس سعادتی, دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور تکمیل شده 93
4 ارتباط عواطف منفی پس از زایمان با رضایت زناشویی در والدین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهري نيشابور امین اصغری.سید معصومه سعادتی. دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور تکمیل شده 94
5 بررسی فرسودگی تحصیلی و ارتباط آن با عزت نفس دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور امین اصغری.سید معصومه سعادتی. دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور تکمیل شده 93
6 بررسی رابطه ارتباط و همکاری پزشک و پرستار از دیدگاه پرستاران امین اصغری.سید معصومه سعادتی. دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور تکمیل شده 93
7 بررسی رابطه بین تعهد, عدالت و درک سازمانی با رضایت شغلی درکارکنان مریم بیدگلی. سید معصومه سعادتی. اقدس سعادتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور تکمیل شده 93
8 بررسی رابطه ساختار سازمانی با استرانژی اسنو و ماینز سید معصومه سعادتی..مریم بیدگلی. اقدس سعادتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور تکمیل شده 94
9 بررسی تنیدگی اخلاقی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران امین اصغری.سید معصومه سعادتی. دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور تکمیل شده 93
10 بررسی رابطه بین دیدگاه بیماران و پرستاران از مدیریت درد پس جراحی قلب باز سید معصومه سعادتی..مریم بیدگلی. اقدس سعادتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور تکمیل شده 94
11 بررسی مقایسه ای مایع درما نی قبل از بی حسی اسپاینال بر میزان سردرد نسترن صادقی. سید معصومه سعادتی.. دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور در حال اجرا 94
12 بررسی تاثیر توانمند سازی بر تبعیت از درمان در مراقبت کنندگان و بیماران تحت شیمی درمانی مهدی خورشیدی.سید معصومه سعادتی.. دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور در حال اجرا 94
13 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی با تعهد سازمانی در پرستاران شهر نیشابور و گناباد حسن بلوچی, سید معصومه سعادتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور تکمیل شده 94
:: ::
سامانه مدیریت طرح های پژوهشی Research NUMS
Persian site map - English site map - Created in 0.22 seconds with 100 queries by YEKTAWEB 3879