[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: اعضا - علی موحدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی موحدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 24-Hour survival after cardiopulmonary resuscitation is reduced in patients with diabetes mellitus Ali Movahedi - Seyed Reza Mirhafez - Hamidreza Behnam-Voshani - Hamidreza Reihani - Gordon A. Ferns - Javad Malekzadeh Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 A Comparison of the Effect of Interposed Abdominal Compression Cardiopulmonary Resuscitation and Standard Cardiopulmonary Resuscitation Methods on End-tidal CO2 and the Return of Spontaneous Circulation Following Cardiac Arrest: A Clinical Trial. Movahedi, A - Mirhafez, S. R - Behnam-Voshani, H - Reihani, H - Kavosi, A - Ferns, G. A - Malekzadeh, J Academic emergency medicine 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 Association between serum cytokine concentrations and the presence of hypertriglyceridemia Mirhafez, S. R - Tajfard, M - Avan, A - Pasdar, A - Nedaeinia, R - Aghasizade, M - Meshkat, Z - Movahedi, A - Ghayour M Clinical biochemistry 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Zinc Finger 259 Gene Polymorphism rs964184 is Associated with Serum Triglyceride Levels and Metabolic Syndrome Seyed Reza Mirhafez - Amir Avan - Alireza Pasdar - Sara Khatamianfar - Leila Hosseinzadeh - Ali Movahedi - Majid Ghayour International Journal of Molecular and Cellular Medicine 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 Physical Activity Enhances Self-Esteem of Male College Students; a Randomized Controlled Trial 1- Kavosi A - Saadati M - Movahedi A - Farahnia M - Mohammadi G - Aghababayan A - Asghari A - Assari S International Journal of Travel Medicine and Global Health 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Barriers to Lack of Implementation In-Service Training by nurses at the Bedside Patients Maryam Salmani Mud - Ali mohammad Parviniannasab - Ali Kavosi - Gholamreza Mohammadi - Ali Movahedi - Masoumeh Saadati Advances in Environmental Biology 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسی ارتباط دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بازگشت گردش خون خود به خودی حین احیای قلبی- ریوی علی موحدی - علی کاوسی - وحید معینی قمچینی - حمیدرضا بهنام وشانی - حمیدرضا - ریحانی - غلامرضا محمدی - جواد ملک زاده نشریه پژوهش پرستاری ایران 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسی سطح استرس و شیوه های مقابله با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1395 علی کاوسی- زهرا علیزاه مهدی محله- زینب رضاپور- علی موحدی- وحید معینی قمچینی - غلامرضا محمدی مجله علمی پژوهان 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 درک دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اثر بخشی آموزش بالینی علی کاوسی - غلامرضا محمدي - سعید سمرقندیان - حسین نجفی - محمدرضا تقوي - علی موحدي - وحید معینی قمچینی توسعه ي آموزش جند يشاپور 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 نگرش کارشناسان پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستان های شهر نیشابور درباره معنویت و مراقبت معنوی غلامرضا محمدی - فرشته میرشاهی - علی موحدی - محمدرضاتقوی - اعظم مقدم پاشا - محمد مردانی - علی کاوسی فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق پزشکی 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسی میزان بقای 24 ساعته بیماران پس از احیای قلبی ریوی موفق و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان قائم مشهد علی موحدی - علی کاوسی - حمیدرضا بهنام وشانی - غلامرضا محمدی - حسن مهراد مجد - جواد ملک زاده مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::
سامانه مدیریت طرح های پژوهشی Research NUMS
Persian site map - English site map - Created in 0.27 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 3977