سامانه مدیریت طرح های پژوهشی
علی موحدی - کارنامه علمی کامل


movahedia1nums.ac.ir

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک movahedia1nums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل علی موحدی
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى پرستاری مراقبت های ویژه
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت هوشبری
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربی
وضعیت استخدامی مشمولین تعهدات قانونی هیات علمی (ضریب K)
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی هوشبری علوم پزشکی مشهد مشهد ایران 1388 16.40
2 کارشناسی هوشبری علوم پزشکی اصفهان اصفهان ایران 1390 17.07
3 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه علوم پزشکی مشهد مشهد ایران 1393 17.19
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مقایسه درک و عملکرد پرستاران نسبت به آلارم های بالینی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور علی موحدی، غلامرضا محمدی، علی کاوسی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در حال اجرا -
2 بررسی دانش،نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به مراقبت های تسکینی در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور علی موحدی، علی کاوسی، غلامرضا محمدی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در حال اجرا -
3 بررسی ارتباط بین سیاست های سازمانی و استرس، میزان فرسودگی، قصد جا به جایی و رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور علی موحدی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در حال اجرا -
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 24-Hour survival after cardiopulmonary resuscitation is reduced in patients with diabetes mellitus Ali Movahedi - Seyed Reza Mirhafez - Hamidreza Behnam-Voshani - Hamidreza Reihani - Gordon A. Ferns - Javad Malekzadeh Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 2017 مقاله کامل مقاله کامل
2 A Comparison of the Effect of Interposed Abdominal Compression Cardiopulmonary Resuscitation and Standard Cardiopulmonary Resuscitation Methods on End-tidal CO2 and the Return of Spontaneous Circulation Following Cardiac Arrest: A Clinical Trial. Movahedi, A - Mirhafez, S. R - Behnam-Voshani, H - Reihani, H - Kavosi, A - Ferns, G. A - Malekzadeh, J Academic emergency medicine 2016 مقاله کامل مقاله کامل
3 Association between serum cytokine concentrations and the presence of hypertriglyceridemia Mirhafez, S. R - Tajfard, M - Avan, A - Pasdar, A - Nedaeinia, R - Aghasizade, M - Meshkat, Z - Movahedi, A - Ghayour M Clinical biochemistry 2016 مقاله کامل مقاله کامل
4 Zinc Finger 259 Gene Polymorphism rs964184 is Associated with Serum Triglyceride Levels and Metabolic Syndrome Seyed Reza Mirhafez - Amir Avan - Alireza Pasdar - Sara Khatamianfar - Leila Hosseinzadeh - Ali Movahedi - Majid Ghayour International Journal of Molecular and Cellular Medicine 2016 مقاله کامل مقاله کامل
5 Physical Activity Enhances Self-Esteem of Male College Students; a Randomized Controlled Trial 1- Kavosi A - Saadati M - Movahedi A - Farahnia M - Mohammadi G - Aghababayan A - Asghari A - Assari S International Journal of Travel Medicine and Global Health 2015 مقاله کامل مقاله کامل
6 Barriers to Lack of Implementation In-Service Training by nurses at the Bedside Patients Maryam Salmani Mud - Ali mohammad Parviniannasab - Ali Kavosi - Gholamreza Mohammadi - Ali Movahedi - Masoumeh Saadati Advances in Environmental Biology 2014 مقاله کامل مقاله کامل
7 بررسی ارتباط دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بازگشت گردش خون خود به خودی حین احیای قلبی- ریوی علی موحدی - علی کاوسی - وحید معینی قمچینی - حمیدرضا بهنام وشانی - حمیدرضا - ریحانی - غلامرضا محمدی - جواد ملک زاده نشریه پژوهش پرستاری ایران 1395 مقاله کامل مقاله کامل
8 بررسی سطح استرس و شیوه های مقابله با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1395 علی کاوسی- زهرا علیزاه مهدی محله- زینب رضاپور- علی موحدی- وحید معینی قمچینی - غلامرضا محمدی مجله علمی پژوهان 1395 مقاله کامل مقاله کامل
9 درک دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اثر بخشی آموزش بالینی علی کاوسی - غلامرضا محمدي - سعید سمرقندیان - حسین نجفی - محمدرضا تقوي - علی موحدي - وحید معینی قمچینی توسعه ي آموزش جند يشاپور 1395 چکیده مقاله چکیده مقاله
10 نگرش کارشناسان پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستان های شهر نیشابور درباره معنویت و مراقبت معنوی غلامرضا محمدی - فرشته میرشاهی - علی موحدی - محمدرضاتقوی - اعظم مقدم پاشا - محمد مردانی - علی کاوسی فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق پزشکی 1394 مقاله کامل مقاله کامل
11 بررسی میزان بقای 24 ساعته بیماران پس از احیای قلبی ریوی موفق و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان قائم مشهد علی موحدی - علی کاوسی - حمیدرضا بهنام وشانی - غلامرضا محمدی - حسن مهراد مجد - جواد ملک زاده مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 1394 مقاله کامل مقاله کامل
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسی میزان استرس و شیوه های مقابله با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1395 علی کاوسی - زهرا علیزاده - زینب رضاپور - علی موحدی - وحید معینی - غلامرضا محمدی هفتمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1395 پوسترى
2 بررسی دانش ، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به مراقبت تسکینی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی نیشابور علی موحدی - علی کاوسی - اعظم مقدم پاشا - احمد جمالی نسب - وحید معینی - غلامرضا محمدی هفتمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1395 پوسترى
3 درک دانشجویان علوم پزشکی نیشابور از آموزش بالینی اثربخش و رفتار مربیان علی کاوسی - غلامرضا محمدی - سعید سمرقندیان - حسین نجفی - محمدرضا تقوی - علی موحدی - زهرا علیزاده شانزدهمین کنگره سالانه و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی 1394 شفاهى
4 بررسی میزان بقاء 24 ساعته بیماران پس از احیاء قلبی ریوی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان قائم مشهد علی موحدی - علی کاوسی - حمیدرضا بهنام وشانی - غلامرضا محمدی - جواد ملک زاده - محمدعلی شهیدی شانزدهمین کنگره سالانه و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی 1394 پوسترى
5 دیدگاه پرستاران و سرپرستاران بیمارستان های آموزشی شهر گرگان در خصوص برنامه های آموزش مداوم علی کاوسی - غلامرضا محمدی - حسن رحمانی - علی موحدی - مهدی خورشیدی نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1393 پوسترى
6 نقش پرستار در پیشگیری از زخم پای دیابتی: مروری بر مطالعات انجام شده مریم حصاری مقدم - علی موحدی همایش کشوری پرستاری در اختلالات عروقی 1390 پوسترى
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 پوستر برتر با عنوان "نقش پرستار در پیشگیری از زخم پای دیابتی: مروری بر مطالعات انجام شده" در کنگره بین المللی یکصد سال بیماری بورگر 1390
2 استاد برگزیده گروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1395 1395
3 پژوهشگر برگزیده رتبه اول گروه پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1395 1395
4 پژوهشگر برگزیده در بخش "چاپ مقاله اصیل در مجله نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی ISI با بالاترین ضریب تاثیر دانشگاه"، در جشنواره هفته پژوهش و 1395
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مرداد 1395 تا کنون
2 عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مرداد 1395 تا کنون
3 داور علمی کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
4 عضو شورای پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از مرداد 1396 تا کنون
5 عضو شورای پژوهشی گروه پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از آذر 1396 تا کنون
## فعاليت هاي اجرايي
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مرداد 1395 تا کنون
2 عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مرداد 1395 تا کنون
3 مسئول واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان 22 بهمن دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1394 تا کنون
4 عضو شورای پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مرداد 1396 تا کنون
5 عضو شورای پژوهشی گروه پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور آذر 1396 تا کنون
برگشت به صفحه کارنامه علمی