[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: اعضا - سید مجید وفایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید مجید وفایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Critical appraisal of published qualitative research papers in the field of nursing management by the Iranian authors: A cross-sectional study Abbas Heydari1, Seyed Majid vafaei. Mahmoud Bakhshi Acta Facultatis Medicae Naissensis The Journal of Faculty of Medicine in Nis 95 مقاله کامل
2 تحلیل مفهوم مسئولیت در پرستاری سید مجید وفایی-دکتر عباس حیدری-دکتر ناهید عاقبتی دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد 94 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 بررسی اثر سولفات روی و اواراس خوراکی بر شدت و مدت اسهال کودکان زیر 5 سال در شهرستان نیشابور،1386. راضيه فروتن ، اقدس سعادتي، سید مجید وفایی اسرار 85 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی مقایسه ای تاثیر فشار و سرمای موضعی قبل و بعد از تزریق عضلانی بر شد ت و مدت درد کودکا ن 5 تا 12 ساله در شهرستان نیشابور چاپ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجله علمی نبض سال راضيه فروتن ، اقدس سعادتي،سید مجید وفایی فیض 85 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بررسی میزان استرس پرسنل محترم پرستاری در بیمارستان های وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیشابور چاپ در مجله علمی دانشکده پرستاری ارومیه سال سید مجید وفایی ، مهري سادات حسيني ،راضيه فروتن ،نرجس سيد حسيني ، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 85 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 بررسی علل تولد کودکان کم وزن شهرستان نیشابور سید مجید وفایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 84 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 تعیین بین سن بلوغ و بررسی رابطه ئبرخی عوامل موثر بر برخی از اختلالات این دوره در پسران شاغل به تحصیل در دبیرستان های شهرستان نیشابور سید مجید وفایی ، مهري سادات حسيني ، راضيه فروتن مجله علمی دانشکده پرستاری ارومیه 84 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران پرستاری شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان چاپ در مجله علمی دانشکده پرستاری ارومیه سال 1383. سید مجید وفایی فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 83 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسی وضعیت شیر دهی مادران شاغل در حرفه پرستاری و مامایی شهرستان نیشابور راضیه فروتن،لاله شهیدی، سید مجید وفایی،اقدس سعادتی دانشکده پرستاری و مامای بیرجند 83 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 بررسی عوامل موثر در استفاده از شیر مصنوعی در کودکان زیر 2 سال شهرستان نیشابور در 6 ماهه اول سال 1387 دکتر علی اصغر اسماعیل زاده – سید مجید وفایی- نیره لگزیان – مریم نصرآبادی مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسی رابطه وضعیت شیردهی با برخی از عوامل آسیب های شغلی پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در مراکز درمانی شهرستان نیشابور چاپ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند . راضيه فروتن ، اقدس سعادتي،سید مجید وفایی مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::
سامانه مدیریت طرح های پژوهشی Research NUMS
Persian site map - English site map - Created in 0.26 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 3977