[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: اعضا - سمانه طبایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سمانه طبایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 داخلی جراحی هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور و 7/94
2 مراقبت ویژه هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور 7/94
3 مراقبت ویژه اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی نیشابور 7/94
4 مراقبت های ویژه پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور 11/94
5 داخلی جراحی پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور 11/94
6 فیزیوپاتولوژی هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور 11/94
7 داخلی جراحی هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور 7/93
8 مراقبت ویژه هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور 7/93
9 مراقبت ویژه اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی نیشابور 7/93
10 مراقبت های ویژه پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور 11/93
11 داخلی جراحی پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور11/93
12 فیزیوپاتولوژی هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور11/93
13 داخلی جراحی هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور7/92
14 مراقبت ویژه هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور7/92
15 مراقبت ویژه اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی نیشابور7/92
16 مراقبت های ویژه پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور11/92
17 داخلی جراحی پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور11/92
18 فیزیوپاتولوژی هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور11/92
:: ::
سامانه مدیریت طرح های پژوهشی Research NUMS
Persian site map - English site map - Created in 0.24 seconds with 91 queries by YEKTAWEB 3977