سامانه مدیریت طرح های پژوهشی
آقاي علی اکبر محمدی - کارنامه علمی کامل


mohammadia3nums.ac.ir

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mohammadia3nums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل آقاي علی اکبر محمدی
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى بهداشت محیط
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت بهداشت محیط
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربی
وضعیت استخدامی هیات علمی پیمانی تمام وقت
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد پرسنل بيمارستان های تابعه دانشکده علوم پزشکی نیشابور در زمينه مديريت پسماندهای پزشکی حسین نوایی، علی اکبر محمدی دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور در حال اجرا -
2 ارزیابی آلودگی صوتی در مناطق مسکونی و تجاری شهر نیشابور - ایران منیر قربانی،علی اکبر محمدی دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور در حال اجرا -
3 بررسی وضعيت بهداشتی سطوح تجهيزات پزشكي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني به روش ICNA و ACC در سطح بیمارستان های نیشابور درسال 1393 حسین نجفی صالح ،علی اکبر محمدی دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور در حال اجرا -
4 بررسی غلظت فلزات سنگین(کادمیوم، سرب، جیوه،نیکل و کروم) در منابع آبهای زیرزمینی شهر نیشابور در سال آبی 1394-1393 دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور در حال اجرا -
5 ارزیابی آلودگی صوتی بیمارستانهای وابسته به دانشکده علوم پزشکی و تاثیر آن بر کیفیت خواب کارکنان علی اکبر محمدی ،سمیه رحیمی مقدم دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور در حال اجرا -
6 بررسی کارآیی چارچوب¬های فلزی آلی برای حذف رنگ متیلن بلو از محلول¬های آبی علی اکبر محمدی، منصور قادرپوری،محمد باقر دلخوش دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور تکمیل شده -
7 کارایی کربن فعال تولیدی از صدف دوکفه ای گونه Cerestoderma Lamareki در حذف رنگزای Acid Black1 از محیط های آبی علی اکبر محمدی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور تکمیل شده -
8 بررسی کارایی چارچوب آلی فلزی زئولیتیک فریم ورک 8 یک بعدی در حذف فسفات از محلولهای آبی، بهینه سازی فرایند، مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب علی اکبر محمدی،محمود شمس دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور تکمیل شده -
9 ): تعیین میزان حذف پی- کرزول (p-cresol) از محلول های آبی توسط نانوتیوپ کربن داپ شده با آلومینا علی اکبر محمدی،جلیل جعفری دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور تکمیل شده -
10 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی مناطق روستایی نیشابور و کلاس بندی آنها از نظر قابلیت شرب و کشاورزی محمود یوسفی، علی اکبر محمدی دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور تکمیل شده -
11 بررسی غلظت فلوراید در آبهای روستایی شهرستان پلدشت و میزان دریافتی روزانه فلوراید از آب های آشامیدنی با توجه به دما محمود یوسفی، علی اکبر محمدی دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور تکمیل شده -
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Temporal and spatial variation of chemical parameter concentration in drinking water resources of Bandar-e Gaz City using geographic Mohammadi, A.A., Yaghmaeian, K., Hossein, F., (...), Khaili, J.K., Mahvi, A.H. Desalination and Water Treatment 2017 چکیده مقاله چکیده مقاله
2 Sustainable development of water resources based on wastewater reuse and upgrading of treatment plants: A review in the middle east Moghaddam, V.K.aEmail Author, Changani, F.bcEmail Author, Mohammadi, A.aEmail Author, Hadei, M.dEmail Author, Ashabi, R.bEma Desalination and Water Treatment 2017 چکیده مقاله چکیده مقاله
3 Fluoride concentration level in rural area in Poldasht city and daily fluoride intake based on drinking water consumption with temperature Mohammadi, A.A.aEmail Author, Yousefi, M.bcEmail Author, Mahvi, A. data in brief 2017 چکیده مقاله چکیده مقاله
4 Metal-organic framework Uio-66 for adsorption of methylene blue dye from aqueous solutions Mohammadi, A.A., Alinejad, A., Kamarehie, B., (...), Ahmadpour, M., Ghaderpoori, M. International Journal of Environmental Science and Technology 2017 چکیده مقاله چکیده مقاله
5 Data on fluoride concentration levels in cold and warms eason in rural area of Shout (West Azerbaijan,Iran) FarzanehBaghalAsghari a, AliAkbarMohammadi b, ZahraAboosaedi a, MehdiYaseri c, MahmoodYousefi Data inBrief 2017 چکیده مقاله چکیده مقاله
6 Data on water quality index for the groundwater in rural area Neyshabur County, Razavi province, Iran Yousefi, M., Saleh, H.N., Mohammadi, A.A., (...), Ghadrpoori, M., Suleimani, H. Data in Brief 2017 مقاله کامل مقاله کامل
7 Skeletal fluorosis in relation to drinking water in rural areas of West Azerbaijan, Iran Ali Akbar Mohammadi1, Mahmood Yousefi2, Mehdi Yaseri3, Mohsen Jalilzadeh4 & Amir Hossein Mahvi1,5 SCIENTIfIC Reports 2017 مقاله کامل مقاله کامل
8 Estimation of health effects (morbidity and mortality) attributed to PM10 and PM2. 5 exposure using an Air Quality model in Bukan city, from 2015-2016 exposure using air quality model Najaf Noorizadeh5 Bahram Kamarehie1, Mansour Ghaderpoori1*, Ali Jafari1, Mohammadamin Karami1, Aliakbar Mohammadi2, Khaled Az Environmental Health Engineering and Management Journal 2017 چکیده مقاله چکیده مقاله
9 Quantification of health effects related to SO2 and NO2 pollutants using air quality model B Kamarehie, M Ghaderpoori, A Jafari, M Karami, A Mohammadi J Adv Environ Health Res 2017 مقاله کامل مقاله کامل
10 اندازه گیری آلودگی صوتی در مناطق پر تردد شهر نیشابور طی سه ماه اول سال 94 محمدی, علیدادی, دلخوش, فلاح, سیده حوریه, عموئی, عبدالایمان, اصغرنیا, تقوی منش, وحید, قربانی مجله پژوهش در بهداشت محیط 2017 چکیده مقاله چکیده مقاله
11 The Relationship between Heat Strain and Hydration Status among Workers in a Sugar Factory Somayeh Bolghanabadi 1,*, Mehdi Pour 2, Aliakbar Mohammadi 3, Mehdi Tizro 4 Journal of Occupational Hygiene Engineering 2017 چکیده مقاله چکیده مقاله
12 EPIDEMIOLOGY OF DRINKING WATER FLUORIDE AND ITS CONTRIBUTION TO FERTILITY, INFERTILITY, AND ABORTION: AN ECOLOGICAL STUDY IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE, POLDASHT COUNTY, IRAN Mahmood Yousefi,a Ali Akbar Mohammadi,b Mehdi Yaseri,c Amir Hossein Mahvi Research report Fluoride 2017 چکیده مقاله چکیده مقاله
13 Removal of blue cat 41 dye from aqueous solutions with ZnO nanoparticles in combination with US and US-H2O2 advanced oxidation processes Environmental Health Engineering and Management Journal Environmental Health Engineering and Management Journal 2016 چکیده مقاله چکیده مقاله
14 Prediction and modeling of fluoride concentrations in groundwater resources using an artificial neural network: a case study in Khaf Ali Akbar Mohammadi, Mansour Ghaderpoori, Mahmood Yousefi, Malihe Rahmatipoor, Safoora Javan Environmental Health Engineering and Management Journal 2016 مقاله کامل مقاله کامل
15 Kinetics and Equilibrium Studies of the Removal of Blue Basic 41 and Methylene Blue from Aqueous Solution Using Rice Stems H Faraji, AA Mohamadi, HR Soheil Arezomand, AH Mahvi Iran. J. Chem. Chem. Eng. 2015 چکیده مقاله چکیده مقاله
16 Solid Waste Production and Its Management in Dental Clinics in Gorgan, Northern Iran R Nabizadeh, H Faraji, AA Mohammadi The international journal of occupational and environmental medicine 2014 چکیده مقاله چکیده مقاله
17 Correlation between Fluoride in Drinking Water and Its Levels in Breast Milk in Golestan Province, Northern Iran Hossein Faraji, Ali Akbar Mohammadi, Behrouz Akbari-Adergani, Naimeh Vakili Saatloo, Gholamreza Lashkarboloki, Amir Hossein M Iranian Journal of Public Health 2014 چکیده مقاله چکیده مقاله
18 پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب بابل با استفاده از سامانه GIS علی اکبر محمدی،، امیر حسین محوی،ایوب رستگار،حسین فرجی مجله علوم پزشکی سبزوار 1393 چکیده مقاله چکیده مقاله
19 تعیین میزان غلظت نیتریت و نیترات در نقاط مختلف تاسیسات آب آشامیدنی شهر بابل سال1391 عمویی،طبری نیا،خلیل پور،فرجی و محمدی مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 1393 چکیده مقاله چکیده مقاله
20 الودگی صوتی در بیمارستانهای دولتی شهر بابل در سال 1391 اصغرنیا ، تیرگر، ..........و محمدی مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 1393 چکیده مقاله چکیده مقاله
21 ارزیابی کیفیت فیزیکی وشیمیایی آبهای زیرزمینی قابل شرب مناطق روستایی شهرستان خواف محمدی ،عمویی، اصغرنیا،فلاح و خفاجه طلوع بهداشت 1392 چکیده مقاله چکیده مقاله
## فعاليت هاي اجرايي
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 92
2 عضو شورای پژوهشی دانشکده
3 عضو شورای پژوهشی معاونت بهداشتی دانشکده
4 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
5 عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشکده
## داوري مقالات در مجلات علمي
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - داوری تمام مقالات دریافتی 92
برگشت به صفحه کارنامه علمی