سامانه مدیریت طرح های پژوهشی- طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته سه ماهه سوم
طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته سه ماهه سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۹ | 
ردیف  عنوان طرح  کدطرح  مجری
1 بررسی شیوع عوامل خطر سرطان و مشارکت در برنامه های غربالگری سرطان در شهر نیشابور 1394: مطالعه پایه راه اندازی سیستم مراقبت عوامل خطر و غربالگری سرطان 94145 مریم دلاوری 
2  بررسی بقای یک و 5 ساله و عوامل موثر برآن در بیماران مبتلا به سرطانهای مری و معده در شهرستان نیشابور  94127 مریم دلاوری
3 تأثیر مکمل آلفا لیپوئیک اسید بر میزان سرمی پروفایل لیپیدی افراد بزرگسال: مرور سیستماتیک و متاآنالیز 97279 میتراحریری
4 بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 97 97276 فرین تاتاری
5 سنجش سطح سواد سلامت جمعیت بزرگسالان (سال65 - 18) شهری نیشابور در سال 1394 1MB معصومه جهانی افتخاری
6 بررسی شیوع اختلالات جنسی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حکیم درسال1393-1394و ارتباط آن باابتلا به بیماری زنان 9390 محبوبه غلامی 
7 بررسی اثر غلظت و نوع پوره به کار رفته بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ترشک پوست آلوی سیاه و مقایسه با نمونه های موجود در بازار 97261 تکتم محمدی
8 بررسی اثر کورکورمین بر متیلاسیون پروموتر ژن های MLH1 و MSH2، استرس اکسیداتیو و شاخص های تن سنجی در بیماران مبتلا به کبد چرب (مطالعه کار آزمایی بالینی دو سویه کور) 95193 میترا حریری
9  بررسی اثر کورکورمین بر سطح سرمی آدیپوکین های مترشحه از بافت چربی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (مطالعه RCT دو سویه کور) 95198 اعظم رضائی
10  بررسی تاثیر چای بابونه بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان با شیمی درمانی 94148 وحید معینی قمچینی
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی:
http://research.nums.ac.ir/find.php?item=1.108.60.fa
برگشت به اصل مطلب