سامانه مدیریت طرح های پژوهشی- اطلاعات تماس
راه های ارتباطی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس : نیشابور – خیابان فرح بخش غربی - جنب آموزشگاه وکیلی -ساختمان ستاد شماره 2 دانشکده علوم پزشکی نیشابور- طبقه پنجم، مدیریت امور پژوهشی

تلفکس : 43336610 - 051 تلفن : 42254171-77- 051 داخلی : 167 کد پستی: 9314634814

وب سایت :

ایمیل : research@nums.ac.ir و  researchnums1@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی:
http://research.nums.ac.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب