سامانه مدیریت طرح های پژوهشی- اولویتهای پژوهشی مصوب 1397
لیست اولویتها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۶ | 
  اولویتهای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور
ردیف 1.    حیطه علوم بهداشتی و حیطه علوم تغذیه
1 بررسی ارتباط تغذیه نامناسب بر یادگیری دانش آموزان
2   بررسی راهکارهای فراوری خشکبار در شهرستان نیشابور
3   بررسی غلظت مواد شیمیایی در مواد غذایی
4   اندازه گیری غلظت آفت کش ها درمیوه ها و سبزیجات
5  بررسی  فراوانی عوامل میکروبی در لبنیات سنتی و صنعتی
6  بررسی میزان ویتامین  D در جمعیت شهرستان نیشابور
7  بررسی عوامل موثر بر  کاهش غلظت  ید ادرار در کودکان در چند سال اخیر
8  بررسی و تعیین راهکارهای فرهنگ سازی عمومی  در مصرف فست فودها
9  سنجش آلاینده های نوظهوردر منابع آبی
  2.    حیطه تحقیقات نظام سلامت
1 بررسی میزان پایبندی پزشکان به دستوالعملهای تجویز مناسب خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی
2 بررسی کیفی چالشهای تامین به موقع دارو در بیمارستانها
3 بررسی میزان پایبندی پزشکان به دستوالعملهای تجویزآنتی بیوتیک
  3.    حیطه  بیماریهای واگیردار
1 بررسی ژنوتیپ میکروارگانیسمهای مقاوم به درمان در عفونتهای بیمارستانی
2 بررسی راهکارهای نوین آموزشی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در پرسنل بهداشتی ، درمانی
3 بررسی شیوع سل مقاوم به درمان و راهکارهای کاهش آن
4 بررسی اقدامات و مداخلات انجام شده در جهت کاهش بروز تب مالت 
5 بررسی اقدامات و مداخلات انجام شده در جهت کاهش بروزسالک
6 بررسی راهکارهای کاهش بروز حیوان گزیدگی
7 بررسی شیوع بیماریهای مقاربتی و عوامل موثر بر آن
8 بررسی شیوع هپاتیتهای ویروسی و عوامل موثر بر آن
9  
بررسی شیوع HTLV1 و عوامل موثر بر آن
  4.    حیطه بیماریهای غیرواگیر
1  بررسی شیوع بیماری مالتیپل اسکلروزیس و عوامل موثر بر آن
2  بررسی شیوع  بیمارهای  کلیوی و عوامل موثر بر آن
3 بررسی روند بروز سرطان های گوارشی در 5 سال اخیر وعوامل موثر بر آن
4  بررسی روند بروز سوانح و حوادث ترافیکی در 5 سال اخیر  وعوامل موثر بر آن
5  بررسی روند بروز  پره اکلامپسی در زنان بارداردر 5 سال اخیر  وعوامل موثر بر آن
6  بررسی راهکارهای کاهش و اصلاح  شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی  در شاغلین و دانش آموزان
7  بررسی سهم منتسب جمعیتی عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی  و ارزیابی مداخلات مبتنی بر جمعیت  در جهت کاهش سهم هر یک از عوامل خطر در بروز بیماهریهای قلبی و عروقی
8 برسی علل عدم موفقیت برنامه های بهداشتی در کنترل و کاهش بروز دیابت و فشارخون در سطح جمعیت عمومی
  5.    حیطه سلامت روان و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
1 بررسی روند اقدام به خودکشی و عوامل موثر بر آن
2 بررسی علل گرایش به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن
3 بررسی شیوع و علل  گرایش به استفاده از فضاهای مجازی در کودکان و نوجوانان
4 بررسی راهکارهای افزایش آگاهی خانواده ها در جهت تعامل با فرزندان برای استفاده بهینه از فضای مجازی
5 بررسی شیوع  نزاع های دسته جمعی و عوامل موثر بر آن
6 بررسی علل  افزایش تعداد آرایشگاه های زنانه و مردانه در سطح شهر
  6.    حیطه پژوهش درآموزش 
1 بررسی عوامل کمبود رضایت مندی کارکنان و اعضای هیات علمی
2  بررسی روند انگیزش شغلی کارکنان و اعضای هیات علمی  در طول سالهای خدمت
3 بررسی علل  ناکارامدی اجرای مقررات آموزشی و پژوهشی
4 بررسی چالشهای نظام ارزیاب دانشجویان و تعیین راهکارهای موثر در جهت بهبود ارزیاب ها
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی:
http://research.nums.ac.ir/find.php?item=1.88.51.fa
برگشت به اصل مطلب