سامانه مدیریت طرح های پژوهشی- طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته سه ماهه چهارم
طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته سه ماهه چهارم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | 
ردیف موضوع کد طرح تاریخ تصویب
1 بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به مراقبت های تسکینی در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور 94134 21/08/94
2 بررسی اثر کورکومین بر روی بالانس پرواکسیدان آنتی اکسیدان در سرم خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی 190 29/03/96
3 بررسی اثر کورکومین بر روی پروفایل متابولومیک سرم بیماران مبتلا به کبد چرب بر اساس تکنیک رزونانس مغناطیس هسته (NMR) 191 29/03/96
4 بررسی همراهی  پلی مورفیسم­های تک نوکلئوتیدی تعدادی از ژن های دخیل در اختلالات فشارخون با بیماران مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به بیمارستان حکیم شهر نیشابور در سال­های 95-96 96203 25/02/96
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی:
http://research.nums.ac.ir/find.php?item=1.92.56.fa
برگشت به اصل مطلب